Hội thảo bàn về giảng dạy tiếng Việt tại Đức

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức vào ngày 25 tháng 10 đã tổ chức một hội nghị giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài, quy tụ 32 giảng viên đại học, giáo viên và tình nguyện viên Việt Nam đang giảng dạy ngôn ngữ ở Đức.

Trong bài phát biểu khai mạc tại sự kiện, Dương Thị Việt Thắng, thư ký đầu tiên tại đại sứ quán và trưởng phòng giáo dục và du học sinh, đã ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các giáo viên.

Xem xét các hoạt động của Đại sứ quán để hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và người Đức, ông Thắng hy vọng hội nghị sẽ cho phép các giáo viên tham gia trao đổi phương pháp giảng dạy, chia sẻ những khó khăn và đề xuất các biện pháp giáo dục ngôn ngữ tốt hơn để góp phần bảo tồn và truyền bá văn hóa Việt Nam ở Đức.

Tại sự kiện, Phó giáo sư Nguyễn Chi Thuat, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Adam Mickiewicz ở Ba Lan, đã trình bày về nguồn gốc và sự phát triển của tiếng Việt, do đó ghi chú về việc dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài và người nước ngoài.

Cảnh tại hội nghị

Trong khi đó, các giáo viên tham gia thảo luận về phương pháp giáo dục nhắm vào người học cụ thể.

Thay mặt đại sứ quán, Tham tán Phạm Hoàng Tung cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục trang bị cho các giáo viên những cuốn sách và tài liệu cần thiết, giúp họ giải quyết những khó khăn trong giảng dạy.

Tại các thành phố có số lượng lớn người Việt Nam như Berlin, Dresden, Leipzig và Magdeburg, các hiệp hội Việt Nam đã tổ chức các khóa học giảng dạy ngôn ngữ. Giáo viên của các lớp này chủ yếu là tình nguyện viên. Trong khi đó, tại các bang Berlin, Brandenburg và Sachsen, tiếng Việt đã trở thành ngoại ngữ tùy chọn tại các trường học và giáo viên được chính quyền địa phương trả tiền.

You may also like...